skylar diggins dating daniel smith - Svallingson

by  |  01-Dec-2019 04:25

När den legendariske advokaten Göran Luterkort fortsatte advokatbyråns verksamhet så bytte byrån namn.

Svallingson-9Svallingson-59Svallingson-24

”Vi var ganska tysta när vi kom in” säger Johanna Svallingson som är en av studenterna. Man får höra samtal man inte skulle ha hört någon annanstans.” Efter att ha passerat säkerhetskontrollen kommer man till en plats fylld av allvar och ödesmättade möten mellan människor.

På en informationstavla står för- och efternamn på de åtalade och vilket brott det gäller.

I Bengtsfors konsthall visar just nu åtta studenter från Textil-Kläder-Formgivning ett projekt från i våras.

Utställningen, Något om Tingsrätten visar objekt från en kurs där studenterna fick förhålla sig och göra en utsmyckning till ett mycket speciellt rum, en vänthall på Tingsrätten i Göteborg.

Maktstrukturer och andra ogripbara omständigheter är svåra att översätta till rättsliga fakta och osynliggörs därför i gärningsanalysen.

Community Discussion