100 dating site in new websites - Of islam dating

by  |  17-Dec-2019 06:09

of islam dating-40of islam dating-13

Peace (the root from which the word Islam is derived) is attained through complete obedience to the commandments of God, for God is the source of all peace.

Muslims are those who believe in one God and in Muhammad as the final Prophet of God.

Naast de Koran is de soenna van Mohammed, waarin de levenswijze, de gezegden en de standpunten van de profeet worden beschreven, ook een belangrijke bron voor de (soennitische) islamitische doctrine.

Elke islamitische stroming kent haar eigen bronnen voor de soenna.

Various Islamic holidays such as Muhammad's birthday have been declared national holidays alongside Christmas, Chinese New Year and Deepavali.

Community Discussion